Careers

บริษัท ยูซีคอนเนค จำกัด

ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ระบบคอลเซ็นเตอร์และระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กรชั้นนำของประเทศ บริษัทประกันภัย ธนาคาร และหน่วยงานราชการ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญด้านการบริการที่ดีเยี่ยม และคุณภาพของงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ขณะนี้บริษัทกำลังเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความมุ่งมั่น และต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบุคกรให้มีความสามารถและเติบโตไปกับบริษัท

 • เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อการส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยม
 • เรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • เรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน
Default text

พวกเรามีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์ ความรู้และเครื่องมืออันทรงพลังจากทีมงานที่เรามี ในการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบการสื่อสารครบวงจรเพื่อสมบูรณ์แบบในการใช้งาน เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ของผู้ใช้งานระบบ ด้วยการใช้เครื่องต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการเปิดรับความคิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การบริการด้านซอฟต์แวร์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า การทำงานที่ ยูซีคอนเนค เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนาตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

พวกเรามีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์ ความรู้และเครื่องมืออันทรงพลังจากทีมงานที่เรามี ในการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบการสื่อสารครบวงจรเพื่อสมบูรณ์แบบในการใช้งาน เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ของผู้ใช้งานระบบ ด้วยการใช้เครื่องต่างๆร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการเปิดรับความคิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การบริการด้านซอฟต์แวร์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า การทำงานที่ ยูซีคอนเนค เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม การพัฒนาตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

สวัสดิการ

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมของเรา ส่ง CV มาเลยที่  [email protected]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-026-1969

บริษัท ยูซีคอนเนค จำกัด 3/104 ซ.ลาดพร้าว 31 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เว็บไซต์: www.ucconnect.co.th

ตำแหน่งงานที่เราเปิดรับเข้าร่วมทีม

#Job Responsibilities

 • Sells products by establishing contact and developing relationships with prospects, recommending solutions.
 • Listening to customer requirements and presenting appropriately to make a sale.
 • Attending meetings and conferences.
 • Maintains relationships with clients by providing support and information.
 • Collaborate with team to achieve better results
 • Promote products and services to customers and negotiate contracts with the aim of maximizing sales profits.
 • Present products to prospective clients

#Qualification:

 • Bachelor’s degree or higher
 • Self-motivated, creative, energetic and hard-working
 • Good presentation & communication skills
 • Ability to handle multi-tasks
 • Ability to work under pressure and independently
 • High sense of responsibility
 • Fast learner and passion for sales
 • Knowledge of management and problem solving skills
 • Good working attitude and wide vision
 • Proficiency in English and Presentation are will be given special considerations
 • Extensive skills in Microsoft Excel, Word and PowerPoint.
 • Excellent interpersonal skill

ประสบการณ์: 0 – 3 years
วุฒิการศึกษา: Computer Engineering, Software Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Mandatory Skill:

 • NodeJS, JavaScript, Asynchronous Programming
 • XML, JSON,
 • RESTful, SOAP
 • MongoDB, MySQL, MSSQL, PostgreSQL
 • Git

Bonus Skill:

 • Typescript
 • Functional Programming
 • Reactive Programming
 • NestJS Framework is a plus
 • Software Design Patterns
 • Linux, CLI
 • Unit Testing / Functional Testing
 • Java, C#

Responsibilities:

 • ออกแบบและพัฒนา REST API ด้วย NodeJS โดยยึดหลัก Design Patterns, Object-Oriented Programming ที่เหมาะสม
  Support รายงาน และแก้ปัญหาจากลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ

ประสบการณ์: 0 – 3 years
วุฒิการศึกษา: Computer Engineering, Software Engineering, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Mandatory Skill:

 • JavaScript, Asynchronous Programming
 • HTML, CSS
 • XML, JSON, REST API
 • Git

Bonus Skill:

 • VueJS
 • Typescript
 • Functional Programming
 • Reactive Programming
 • Software Design Patterns
 • Linux, CLI
 • Unit Testing / Functional Testing

Responsibilities:

 • ออกแบบและพัฒนา Web Application ด้วย VueJS โดยยึดหลัก Design Patterns, Object-Oriented Programming ที่เหมาะสม
  Support รายงาน และแก้ปัญหาจากลูกค้าในส่วนที่รับผิดชอบ

Minimum 3 Years experience

Graduated in Computer Engineering, Software Engineering

Mandatory Skill:

 • NodeJS, JavaScript, Asynchronous Programming
 • XML, JSON, RESTful, SOAP
 • OAuth2
 • Object-Oriented Programming
 • Software Design Patterns
 • Reactive Programming
 • MongoDB, MySQL, MSSQL, PostgreSQL
 • Git, CI/CD
 • Linux, CLI

Bonus Skill:

 • Basic Networking, Operating Systems
 • Microservice Software Architecture
 • Domain-Driven Design
 • Docker, k8s

Responsibilities:

 • Design and develop Software Architecture, Web Application using NodeJS and Javascript Framework in accordance with Design Patterns, Object-Oriented Programming
 • Provide advice to Engineer, Developer, and Sales & Marketing teams on the programming related subject
 1. Minimum 4 years experience in Business Analyst gather requirements and develop functional specification.
 2. Strong analytical and problem-solving skills.
 3. Proactive, results oriented with good communication and interpersonal skills.
 4. Have Technical background.
 5. Able to speak/read/write English.
 6. Have banking business knowledge is an advantage. [Require Knowledge ; Loan original process, Mobile Banking,  Datawarehouse, Web Service  ]
 7. Have SQL experience will be advantage.
 1. Minimum 3 years in System Analyst and more than 5 years in IT Field.
 2. Strong experience in Programming; Java , C#.Net,GO, COBOL, React Native, Angular JS, Android
 3. Able to analyze Complex Technical Information
 4. Able to design application and coordinate with Vendor or other party
 5. Analyze Business Requirements and Assess Impact With Existing Database Architecture
 6. Through Understanding of Computer Architecture, Operating Systems, and Data Structures
 7. Write Clear and Detailed Technical Specifications and Document
 8. Good communication skill in Thai and English.
 9. Have Banking Product knowledge will be advantage
 1. Minimum 2 years experience as PMO
 2. Fair share of multitasking
 3. Having skills to resolve problems and ensure that the project is on track.
 4. Excellent communication English language skills
 5. Network and build relationships with different professionals to complete the project as intended
 6. Good MS Office skills (Excel, Word, Powerpoint)
 7. If have technical knowledge will be advantage.
 1. Minimum 2 Years experience in Application Support
 2. Have basic SQL skill
 3. Have basic IT skill (Windows, MS-Office)
 4. Have Software development skill; Java, .Net
 5. Experience in basic Windows, Unix OS, Oracle SQL,
 6. Experience in Websphere App Server  will be advantage
 7. Have analysis skill

Test  Execution

 1. Minimum 1 years experience in Software Testing
 2. Having SQL skill will be advantage
 3. Experience in Banking Application  will be advantage
 4. Familiar with Linux, Asynchronous Programming and Testing will be advantage