การบริการลูกค้าคือหัวใจของเรา​

Maintenance Service Agreement คือ การบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบและซอฟแวร์ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ Server, หัวเครื่องโทรศัพท์, หรือโปรแกรม CRM ให้อยู่ในสภาพการพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมไปจนถึงการอบรมและเทรนนิ่งการใช้งานระบบนั้นๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาผู้ใช้งานให้สามารถใช้ระบบได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

ประเภทของ
Maintenance Service Agreement

ข้อดีของการทำ MA

บริการ MA ของ UC Connect

การดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ ทั้งในส่วนของตู้โทรศัพท์ Avaya, Cisco ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์หัวเครื่อง IP Phone

การดูแลรักษาระบบซอฟแวร์ต่างๆ เช่น CRM, การ Integrate ระบบต่างๆ

มีให้เลือกทั้งในแบบ 24x7 หรือ 5x8

Previous
Next

บริการ MA ของ UC Connect

การดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ ทั้งในส่วนของตู้โทรศัพท์ Avaya, Cisco ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์หัวเครื่อง IP Phone

การดูแลรักษาระบบซอฟแวร์ต่างๆ เช่น CRM, การ Integrate ระบบต่างๆ

มีให้เลือกทั้งในแบบ 24x7 หรือ 5x8

Previous
Next

หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม