Tele Sales

Telesale หรือการขายทางโทรศัพท์คืออะไร

Telesale คืออาชีพในการขายทางโทรศัพท์ต้องมีทักษะการสื่อสารและการขายที่ดีเยี่ยมและความรู้ในด้านการบริการลูกค้า ในฐานะตัวแทนขายทางโทรศัพท์คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานเพื่อชักชวนลูกค้าที่คาดหวังและลูกค้าปัจจุบันให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ Telesale เป็นการขายสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์ ในฐานะตัวแทนขายทางโทรศัพท์ คุณจะเข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าปัจจุบันทางโทรศัพท์โดยตรงเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาซื้อข้อเสนอขององค์กร Telesale มีสองประเภท: Inbound และ Outbound โดย Inbound จะรับการโทรจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในขณะที่การ Outbound จะเป็นการโทรออกเพื่อทำให้เกิดยอดขาย

ประโยชน์ของ Telesale มีดังนี้

ประโยชน์ของ Telesale มีดังนี้

หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม