Become Partner

เราพร้อมเปิดรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายธรุกิจและเติบโตไปพร้อมกับเรา

ตลอดเวลา 18 ปีที่ UC Connect ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในการออกแบบและพัฒนาระบบโทรศัพท์คอนเทคเซ็นเตอร์(Contact Center) และซอร์ฟแวร์ระบบลูกค้าสัมพันธ์(CRM) ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Digital Transformation โดยมุ่งมั่นการนำเทคโนโลยสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธรุกิจ พร้อมให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจรและครอบคลุมการดูแลตลอดการใช้งาน UC Connect ยังมีพันธมิตรชั้นนำที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยการสื่อสารแบบครบวงจร(Unified Communications) ชื่อเสียงในแวดวง Contact Center ซึ่งร่วมกันจับมือทางธุรกิจและเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมที่จะต้อนรับพันธมิตรใหม่ๆ
สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเป็นคู่ค้ากับเรา
  • รับสิทธิพิเศษในการนำเสนอขายสินค้า และบริการ รวมถึงการส่งมอบข้อเสนอพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจคุณ
  • เราเพิ่มโอกาสการติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเรายินดีให้คำปรึกษาและวางแผนการดำเนินกลยุทธร่วมกัน
  • เพิ่มโอกาสในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และทำโปรเจคร่วมกัน