Digital Transformation

Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่โลคยุคดิจิตอล

Digital Transformation UC Connect 5

Digital Transformation คืออะไร?

Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่โลคยุคดิจิตอล โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคม สิ่งสำคัญที่เราควรทำความเข้าใจในเรื่องของการเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นคือ นอกจาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับปรุงการทำงาน การวางแผนธุรกิจ ก็คือการสร้างแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นำที่พร้อมจะรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่างๆเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน การใช้นวัตกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เหล่านี้มาใช้อย่างครบถ้วน จึงเป้นกานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งกระบวนการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นและการออกแบบด้านเทคโนโลยีเป็นไปแบบก้าวกระโดด ซึ่ง ยูซีคอนเนค เรามุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีการสื่อสารครบวงจาร โทรศัทพ์ ข้อความ รูปภาพ อีเมลล์ อื่นๆ ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ และระบบแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้งาน เรามุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาโจทย์ธุรกิจที่ได้เปลี่ยนไปโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นการนำ Mobile Application เข้ามาใช้ รวมถึง เทคโนโลยี QR Code หรือ Chatbot เพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรในอนาคต ดังนั้น วิสัยทัศน์ของผู้นำและการเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบุคคลากรในองค์กร จึงนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ

Digital Transformation UC Connect 1

ทางบริษัท ยูซีคอนเนค ยินดีที่จะร่วมเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของท่านในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เรายินดีตอบทุกคำถามและให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน

หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม