E-Payment

เตรียมพร้อมสู่การเงินยุคดิจิตอล ให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว“

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment System : e-Payment) คือ ระบบการชำระเงินที่ทุกขั้นตอนจะไม่มีการใช้เงินสด แต่จะเป็นการรับ-จ่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน

  • E-Payment ถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนที่มีความซับซ้อน
  • สามารถรับและจ่ายเงินออนไลน์ได้ทุกที่
  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารเดียวกัน
  • ช่วยให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย
  • ไม่ต้องถือเงินสด ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทอน หรือเงินหาย
Default text

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้บริโภค หลากหลายธุรกิจจึงมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายขึ้นทั้งการชำระด้วยการโอนเงินผ่าน mobile banking, การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือจะเป็นการชำระเงินปลายทางก็ดี ซึ่งในวันนี้ UC Connect จะพาทุกท่านมารู้จักกับการชำระเงินอิเล็กรอนิกส์ ว่าคืออะไร 

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment System : e-Payment) คือ ระบบการชำระเงินที่ทุกขั้นตอนจะไม่มีการใช้เงินสด แต่จะเป็นการรับจ่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน โดยการทำงานของระบบ e-payment ถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนที่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถรับและจ่ายเงินออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารเดียวกัน ช่วยให้การรับและจ่ายเงินเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องถือเงินสด ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทอน หรือเงินหาย 

ทั้งนี้ UC Connect ยังมีการให้บริการทำระบบชำระเงินออนไลน์ โดยให้ลูกค้าชำระเงินได้ทันทีบนหน้าเว็บของคุณผ่านบัตรเครดิต, ออนไลน์แบงค์กิ้ง, OmisePaypal2P2C หรือ Payment Gateway อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินและโอกาสในการปิดการขาย หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม